Outplacement

Na rozdíl od jiných výpovědí, propouštění z nadbytečnosti není ovlivněno zaměstnancem.
 
Ničím se neprovinil, tudíž za ni žádným způsobem nezodpovídá. Odpovědný je pouze 
 
zaměstnavatel - firma vyprodukuje více, než je schopna prodat (poptávka na trhu
 
po produktech nebo službách konkrétní firmy je menší než její nabídka). Zaměstnavatel
 
je však vázán morální povinností. V situaci, kdy pracovní síla přebývá, musí pro nadbytečné 
 
zaměstnance najít náhradní práci, případně jim pomoci při hledání nového zaměstnání.