Recruitment

vyhledávání zaměstnanců do hlavního pracovního poměru.

Tato služba slouží k vyhledávání zaměstnanců dle potřeby klienta. Správný poměr kvalifikace

a zkušeností, které zaměstnavatel vyžaduje, je možné získat v dostatečném

a potřebném rozsahu jen tehdy, když víme, na které kvalifikace je permanentně kladen

důraz. Na základě tohoto vyhodnocení a podle přechodně a náhodně uvolněných pracovních

míst mohou ti, kteří jsou odpovědni za přijímání zaměstnanců, fungovat jako

“řízení zdrojů”. Tito lidé musí nejen dobře ovládat všechny aspekty vedení přijímacího pohovoru,

ale musí také ručit za to, že v tomto procesu nebude docházet k žádným diskriminacím.

Je účelné sestavit vhodné monitorovací schéma (které pomůže odhalit vhodnost

uchazeče během osobního pohovoru). Všichni uchazeči jsou zapsáni podle zmíněného

schématu a je uvede na jejich vhodnost pro zařazení, včetně krátkého zdůvodnění.

Proč by Vaše společnost měla využívat služby Recruitment?

-nabídkou personálních služeb snížíte náklady spojené s výběrovým řízením

-snížíte náklady na opakované zaškolování nových kandidátů

-ušetříte čas, strávený nad selekcí životopisů a můžete se plně věnovat strategickým otázkám

-snížíte náklady na inzerci, která nebývá vždy efektivní

-zaplatíte nám pouze v případě přijetí zaměstnance

-během tříměsíční lhůty posoudíte vhodnost kandidáta

-pokud bude během tříměsíční garanční lhůty ukončen pracovní poměr získáte za zaměstnance zdarma

 náhradu