Temporary help

Temporary help je službou, která nabízí tzv. krátkodobé propůjčení pracovní síly, např. v době

dovolených, inventury, neobvykle velké zakázky a při jiných mimořádných událostech. Firma

jednoduše zadá požadavek - stanoví dobu výpomoci a požadovanou kvalifikaci a my už se

o vše postaráme. Vaše pozice se nemění - zadáváte, kontrolujete a hodnotíte práci stejně jako

u svých zaměstnanců, jen s výhodou toho, že odpadá starost s pracovní a mzdovou agendou.

Zaměstnance hodnotíme hodinovou mzdou. Je dána pevná částka za odpracovanou

hodinu, v ní jsou obsaženy veškeré mzdové náklady včetně odvodů. Tomu

pochopitelně předchází uzavření smlouvy o dočasném přidělení zaměstnance k výkonu

práce pro jiného uživatele mezi agenturou a zaměstnavatelem. Vše je samozřejmě

v souladu s platnými právními předpisy ČR a na základě platného povolení MPSV ČR.

Po dobu trvání naší spolupráce se budeme velmi okrajově účastnit hodnocení, odměňování

a motivace přidělených zaměstnanců. To zajišťujeme prostřednictvím pravidelných konzultací

o konkrétních pracovních výkonech. Nebudete-li spokojeni s výkony konkrétního zaměstnance,

jednoduše jej po předchozí domluvě nahradíme jiným. Nabízíme široké spektrum profesních

kvalifikací, navíc přesně v takovém počtu pracovních sil, kolik jich zrovna postrádáte.

Jak jsme již zmínili, odpadá nepříjemná starost s vedením mzdové a personální agendy,

a to z toho důvodu, že propůjčená pracovní síla je účtována jako poskytnutá služba. Neobávejte

se ani o dovolené, úrazu či nemoci pracovníka, vždy pracujeme s náhradníky.